Styrelsens medlemmar för verksamhetsåret 2023:

  • Ordförande: Wiola Sjökvist 073-8401368
  • Kassör: Cecilia Oldén
  • Sekreterare: Ninna Ström
  • Ledamoter: Gösta Carlström, Mats Gustavsson, John Förde, Fredrik Ström
  • Suppleant: Åke Jansson, Lars Lindahl
  • Revisorer: Helena Neij, Petra Axelsson
  • Revisorssuppleant: Roger Hansson