Hullaryds by

Medan Lommaryd stod för de andliga värdena var Hullaryd områdets världsliga centra - centralorten innan järnvägen drog sina glänsande spår genom landskapet och förändrade så mycket.

Under 150 år var Hullaryd Norra Vedbo Härads tingsstad, från 1750 fram till 1909 då tinget flyttade till Tranås.

Från 1812 och 100 år framåt var det militär mönstringsplats för I:12 i Eksjö. Här hölls även häradets största torg ända fram till början av 1940.

Sedan ett tjugotal år tillbaka har Hullaryds Samhällsförening blåst liv i gamla traditioner och håller torg, numer två gång per år med lokala försäljare.

Runt den lilla ån etablerades under slutet av 1800-talet ett rikt näringsliv där allt var nära; Torget, Gästgiveriet, Tingshuset med häktet och banken.
Banken öppnade senare filial i Aneby och Frinnaryd.

Över detta näringsliv blickade Thelegården ut över näringsidkare och torg- och tingsbesökare. Byggnaden inrymde post och telegraf. Under åren 1952 till 1967 fungerade det som Hullaryds kommunhus. Idag äger och förvaltar Hullaryds Samhällsförening det anrika huset.

Hullaryd tillhör numer Aneby kommun.

Thelegården

Thelegården uppfördes 1897 av Malkolm Theel, därav namnet.
Från början var byggnaden bostadshus, men kom senare att tjänstgöra som postkontor, skolkök, kommunalhus och bibliotek.

Sedan år 1994 ägs huset av Hullaryds samhällsförening. Kring millennieskiftet utfördes en genomgripande renovering med ekonomiskt stöd av Boverket och en enastående frivillig arbetsinsats.
Bland annat byggdes en större samlingssal och jordvärme installerades i bygnaden.

Numera är huset ett väl fungerande all-aktivitetshus med många arrangemang både inomhus och utomhus.

Thelegården är medlem i Bygdegårdarnas riksförbund. År 2003 utsågs därigenom Thelegården till Årets bygdegård!