En gemenskap där alla är välkomna.

Hullaryds Thelegård utgör ett naturligt centrum i byn. Byggnaden hyrs ut till allmänheten för olika typer av evenemang och fungerar som nav i många av samhällsföreningens egna aktiviteter.