www.hullaryd.se

ALLMÄNT | BOKA THELEGÅRDEN | HITTA HIT | PRISER

Thelegården

Thelegården uppfördes 1897 av Malkolm Theel, därav namnet. Från början var byggnaden bostadshus, men kom senare att tjänstgöra som postkontor, skolkök, kommunalhus och bibliotek. Sedan år 1994 ägs huset av Hullaryds samhällsförening. Kring millennieskiftet utfördes en genomgripande renovering med ekonomiskt stöd av Boverket och en enastående frivillig arbetsinsats. Bland annat byggdes en större samlingssal och installerades jordvärme. Numera är huset ett väl fungerande allaktivitetshus med många arrangemang både inomhus och utomhus.

Thelegården är medlem i Bygdegårdarnas riksförbund. År 2003 utsågs Thelegården till Årets bygdegård av Bygdegårdarnas riksförbund.

Thelegårdens bottenplan utgörs av samlingssalen med tillhörande café och kök med modern utrustning och porslin för hundratalet gäster. Stora salen är utrustad med högtalaranläggning, overhead- och videoprojektor. Här finns också en biblioteksfilial och datastuga. I källaren finns biljardrum.

Thelegården - äldre vykort