www.hullaryd.se

STYRELSE | PROTOKOLL | HISTORIA

I styrelsen ingår under verksamhetsåret 2017-2018 följande ledamöter:

Lars-Åke Nygren
, ordförande, 0140-221 68
Olli Junttila
, kassör, 0140-211 02
Fredrik Brehmer, sekreterare, 0140-250 52
Mats Gustavsson
Åke Jansson

Erik Lax
Ninna Ström


Suppleanter:
Gösta Carlström
Björn Kanelind