www.hullaryd.se

STYRELSE | PROTOKOLL | HISTORIA

I styrelsen ingår under verksamhetsåret 2018-2019 följande ledamöter:

Åke Jansson
, ordförande, 070-510 80 71
Olli Junttila
, kassör, 0140-211 02
Fredrik Brehmer, sekreterare, 0140-250 52
Gösta Carlström
Mats Gustavsson
Fredrik Ström
Ninna Ström


Suppleanter:
Björn Kanelind
Lotta Rosén