www.hullaryd.se

OM SOCKNEN | GALLERI | SE OCH GÖRA

Lommaryds socken är den näst största inom Aneby kommun med ca 1250 åretruntboende fördelade på ca 365 hushåll. Sommartid tillkommer 95 hushåll.

Det är en utpräglad jord- och skogsbygd och rymmer inom sina gränser ett rikt kulturlandskap vars rötter kan spåras tillbaka till äldre och yngre järnåldern. Därom vittnar många fornlämningar som gravfält och stenkretsar.

Ett fyrtiotal företag - de flesta  enmansföretag, från sågverk till livsmedel och handelsträdgård, håller bygden levande och ger många arbetstillfällen. Ett femtiotal jord- och skogsbruk står dock för den större delen av arbetstillfällena. Många sockenbor är livligt engagerade i någon av de femton föreningar där aktiviteterna är skiftande.

Lommaryds kyrkby
Det andliga centrat ligger i Lommaryds kyrkby. Den ståtliga kyrkan, byggd av tätt sammanfogade röda granitblock, invigdes 1894, men som så många andra kyrkor är den byggd på medeltida grund. Runt om kyrkan ligger församlingshemmet, prästgården och arrendatorsbostaden. Mitt emot kyrkan ligger skolan - en samling röda hus som mest liknar en äkta liten småländsk by. Några hundra meter längre bort utefter vägen mot Aneby, ligger missionshuset, byggt 1864 - ett av de första som byggdes i häradet. Det påminner om 1800-talets schism mellan den statliga kyrkan och folket. Den var dock inte större än att statskyrkan kunde hålla sina gudstjänster där under de fyra år det tog att bygga kyrkan. Mitt emot missionshuset finner man Idelunds möbelfabrik, som hade sin blomstringstid under 1920-1940-talen.

Strax intill fabriken ligger sju väl synliga gravkullar som för tankarna ännu längre tillbaka i historien.

Hullaryds by
Medan Lommaryd stod för de andliga värdena var Hullaryd områdets världsliga centra - centralorten innan järnvägen drog sina glänsande spår genom landskapet och förändrade så mycket.

Under 150 år var Hullaryd Norra Vedbo Härads tingsstad, från 1750 fram till 1909 då tinget flyttade till Tranås.

Från 1812 och 100 år framåt var det militär mönstringsplats för I:12 i Eksjö. Här hölls även häradets största torg ända fram till början av 1940.

Sedan några år tillbaka har Hullaryds Samhällsförening blåst liv i gamla traditioner och håller torg en gång per år med lokala försäljare.

Runt den lilla ån etablerades under slutet av 1800-talet ett rikt näringsliv där allt var nära; Torget, Gästgiveriet, Tingshuset med häktet och banken. Banken öppnade senare filial i Aneby och Frinnaryd.

Över detta näringsliv blickade Thelegården ut över näringsidkare och torg- och tingsbesökare. Byggnaden inrymde post och telegraf. Under åren 1952 till 1967 fungerade det som Hullaryds kommunhus. Idag äger Samhällsföreningen det anrika huset.

Ralingsås är byn med den flesta gårdarna. Under 50-talet fanns här elva jordbruk. Idag drivs de av endast fem lantbrukare, varav en producerar mjölk. Sedan 1956 har ett nytt centra uppstått i byn. Det är Kristen samverkan i Småland-Blekinge som äger anläggningen Ralingsåsgården, vackert belägen på sluttningen ned mot sjön Ralången. Förutom dessa tre större byar finns det ett femtiotal mindre byar.

Landskapet bjuder på omväxlande miljöer med en rik flora och fauna. Till våra året-runtboende hör berguven och uttern, till sommargästerna häckande tranor och sångsvanar, för att nämna några.

Genom socknen ringlar vandringsleden, en del av Höglandsleden. Från Målqvistadammen till Vagnsvik, går vandringen längs Ralången, för att fortsätta längs Noens sydspets och sedan vika av till Mosserydsjöns nordspets. Genom fagra ängar, upp på utsiktstoppar och ner i dalar, in mellan träden i ljus lövskog omväxlande med mörk granskog. Det finns många upptäckter på färden. Att bada och fiska i de små sjöarna, eller plocka bär och svamp i skogarna är en ständig glädjekälla för många naturvänner. Vill man färdas något fortare, kan man ta sig fram per cykel och följa Höglandstrampet Ralången runt, förbi Härjestad, Stjärneborg och Nobynäs. Att vandra längs Noån och uppleva gammal kvarnbebyggelse är en upplevelse i sig. Länsstyrelsen undersöker om området kan bli naturreservat. Socknen har också många intressanta byggnader som Länsstyrelsen förklarat vara av riksintresse.

Källa: foldern "Lommaryds socken i Aneby kommun - En levande bygd med närhet till historien", 2000.